(SGGPO).- Sáng 4-10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 chính thức khai mạc. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Bộ Chính trị đến dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9, cùng 315 đại biểu đại diện cho 32.000 đảng viên toàn tỉnh.

5 năm qua, thực hiện nghị quyết Đại hội VIII, Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân tỉnh Trà Vinh phát huy nội lực, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội quan trọng. Nền kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 11,64%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 25.550 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 15 triệu đồng/người/năm (tương đương 783,5 USD); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 16,4%; quy chế dân chủ cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, mở rộng. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lê Hồng Anh, thay mặt Bộ Chính trị biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nêu ra những mặt tồn tại, yếu kém, khuyết điểm trên một số lĩnh vực, nhất là sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh, phân tích làm rõ nguyên nhân để xác định phương hướng và nhiệm vụ 5 năm tới. Đại tướng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: 5 năm tới để đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 14% /năm, đưa Trà Vinh thoát ra khỏi tỉnh nghèo, trở thành tỉnh trung bình khá khu vực, tỉnh cần đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quan tâm phát triển kinh tế biển; xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa xuất khẩu, tôm sú, cá tra; quan tâm chăm lo đời sống người dân vùng sâu, vùng dân tộc; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc nhằm làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; phấn đấu đến năm 2015 xây dựng 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đình Cảnh