Ngày 4/10, Trường Cán bộ Thanh tra đã khai giảng lớp thanh tra viên K15 cho gần 50 học viên đến từ 5 bộ ngành và 28 tỉnh/thành phía Bắc.

Khai giang lop thanh tra vien K15/2016 - Anh 1

TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra phát biểu Khai giảng lớp học

Trong thời gian học tập trung hơn một tháng, học viên được nghiên cứu 19 chuyên đề được chia làm 3 phần học, bao gồm: Quan điểm của Đảng, Nhà nước, Hồ Chí Minh về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; kiến thức chung về pháp luật thanh tra; khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra viên và xây dựng đội ngũ công chức thanh tra. Phương pháp tiến hành một cuộc thanh tra; thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra; thu thập, thẩm tra, xác minh tài liệu trong hoạt động thanh tra; tiếp nhận, xử lý và giải quyết tố cáo hành vi tham nhũng; soạn thảo văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; thanh tra dự án đầu tư xây dựng cơ bản; thanh tra quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại các doanh nghiệp. Quy trình và kỹ năng tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; quy trình và kỹ năng giải quyết khiếu nại hành chính; quy trình và kỹ năng giải quyết tố cáo hành chính; tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo đông người; thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, Chống tham nhũng; giao tiếp trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phát biểu khai giảng, TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra nhấn mạnh việc mở các khóa đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra viên tại Nhà trường là nhiệm vụ chính trị mà toàn ngành phải thực hiện để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, chất lượng người cán bộ làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

TS Nguyễn Huy Hoàng đề nghị trong quá trình học tập, các học viên tăng cường trao đổi, thảo luận nhằm nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời đề nghị các học viên chia sẻ với những khó khăn trước mắt của Nhà trường, khi mà quá trình triển khai, xây dựng cơ sở hạ tầng đang hoàn thiện, nêu cao tinh thần tự quản, khắc phục những khó khăn trong thời gian tham gia khóa học để khóa học đạt được kết quả tốt nhất.

Phương Anh