Ngày 11.11, Trường Cán bộ Hội nông dân Việt nam đã khai giảng lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội nông dân cấp xã khu vực đồng bằng Bắc Bộ và một số tỉnh Bắc Trung Bộ.

Trong thời gian 5 ngày (11-15.11), 85 cán bộ hội chủ chốt các xã, phường sẽ được nghiên cứu các chuyên đề: Công tác tuyên truyền của Hội nông dân; xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở hội; kỹ năng giao tiếp hành chính…

Đây là lớp tập huấn cán bộ hội cơ sở thứ 6 do Trường Cán bộ Hội tổ chức trong năm 2013, với 595 cán bộ hội cơ sở tham gia.

Dương Lan