(ĐCSVN) – Sáng 18/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng khóa học cao cấp lý luận chính trị-hành chính hệ tại chức các cơ quan Trung ương khóa 24 (2010-2012).

119 học viên về dự Lễ khai giảng Lớp cao cấp lý luận chính trị - hành chính tại chức các cơ quan Trung ương khóa 24 có 119 học viên là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị thành viên, các tổ chức của 3 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, bao gồm Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Đây là những cán bộ, lãnh đạo dự nguồn quan trọng của các đơn vị, cơ quan quản lý điều hành trong Tập đoàn, Tổng công ty được cử đi học; các học viên đã được xét hồ sơ, tuyển chọn theo quy định đáp ứng yêu cầu và đủ theo quy định của Trung ương để dự học. Thông qua chương trình đào tạo 2 năm với nhiều môn học khác nhau, các học viên được tham gia lớp học sẽ có cơ hội tốt để nghiên cứu, học hỏi nâng cao kiến thức lý luận chính trị và các kiến thức khoa học-xã hội mới. Các học viên sẽ được trang bị một cách hệ thống tính cách mạng và khoa học của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, về quản lý nhà nước, về hành chính học…tạo cơ sở lý luận vững chắc để các học viên vận dụng vào công việc thực tiễn tại các cơ quan, doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Quang Khái phát biểu tại Lễ khai giảng Thay mặt Ban chỉ đạo lớp học, đồng chí Nguyễn Quang Khái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của lớp học cao cấp lần này. Đồng chí mong muốn các học viên phát huy tinh thần chủ động, ý thức tự giác trong học tập, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, phấn đấu hết mình để đạt kết quả cao nhất trong quá trình học tập, đem kiến thức của mình phục vụ tốt hơn nữa cho nhu cầu công tác của đơn vị và góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển chung của Đảng, của đất nước. Đồng chí cũng đề nghị, 3 Đảng bộ cần phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh để tổ chức, quản lý lớp học bảo đảm đúng nội quy, quy chế, chương trình học tập. Học viên cần chủ động, sắp xếp thời gian, bố trí công việc hợp lý để vừa bảo đảm thời gian học tập ở trường, vừa hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan./.