(HQ Online)- DN mở tờ khai một lần, XNK nhiều lần mặt hàng nông sản, tuy nhiên Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành chỉ cấp theo từng lô hàng, nên cơ quan Hải quan không đủ căn cứ để thông quan cho tờ khai hải quan của tổng lượng hàng hóa trong hợp đồng tổng.

Khai dang ky mot lan, XNK nhieu lan “vap” quy dinh kiem tra chuyen nganh - Anh 1

CBCC Cục Hải quan Bình Phước giải quyết thủ tục cho DN. Ảnh: CNPN.

Vấn đề trên xuất phát từ vướng mắc của Cục Hải quan Bình Phước khi làm thủ tục cho DN NK mặt hàng nông sản từ Campuchia về Việt Nam. DN có nhu cầu đăng ký tờ khai hải quan một lần đối với hàng hóa NK từ Campuchia về Việt Nam. Cục Hải quan Bình Phước đã kiểm tra hồ sơ, kết quả cho thấy DN đủ điều kiện đăng ký tờ khai hải quan một lần theo quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, trong quy trình giải quyết thủ tục cho DN cơ quan Hải quan gặp khó khăn tại bước thông quan tờ khai, vì tại thời điểm này cơ quan kiểm dịch không thể cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm dịch cho toàn bộ số lượng của tờ khai mà chỉ cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm dịch cho số lượng lô hàng thực tế NK từng lần. Do đó, tờ khai đăng ký trước của DN không đủ điều kiện thông quan.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, hàng hóa đáp ứng các quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ được đăng ký tờ khai hải quan trước, thực hiện giao nhận sau. Theo quy định tại điểm b.2 khoản 2 Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC người khai hải quan được sử dụng tờ khai hải quan khai trước đã được thông quan để thông quan từng lần lô hàng XNK.

Tuy nhiên, theo Cục Giám sát quản lý về hải quan đối với những hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành, cơ quan kiểm tra chuyên ngành chỉ cấp Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành theo từng lô hàng, không cấp cho lượng hàng hóa trong hợp đồng tổng nên cơ quan Hải quan không đủ căn cứ để thông quan cho tờ khai hải quan của tổng lượng hàng hóa trong hợp đồng tổng. Do vậy, đối với các trường hợp này không đủ điều kiện để thực hiện theo hình thức đăng ký tờ khai hải quan một lần, XNK nhiều lần.