Để thực hiện tốt công tác cấp C/O cho doanh nghiệp ĐBSCL cải tiến quy trình cấp theo hướng hiện đại, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại Cần Thơ thông báo đến các doanh nghiệp xuất khẩu kể từ ngày 23/02/2009 sẽ áp dụng kiểm tra C/O qua mạng.

Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện khai báo 2 nội dung Đơn đề nghị C/O và form C/O để được xem xét cấp phát C/O nhanh chóng. Thông tin hướng dẫn công tác kê khai C/O qua mạng đã được đăng trên trang website: vccimekong.com.vn vui lòng truy cập để biết thêm chi tiết VCCI Cần Thơ