9 tháng qua, Du lịch Quảng Ninh đã đón trên 3 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 1,2 triệu lượt tăng 43% so với cùng kỳ.