(GD&TĐ)-Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Bùi Trí Dũng: Qua báo cáo 760/BC-BGDĐT ngày 29/10/2009 của Bộ trưởng về sự phát triển của hệ thống giáo dục đại học, các giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, ở điểm 2.4 nguyên nhân các hạn chế, yếu kém - đoạn cuối, trang 13: Hệ thống quản lý giáo dục đại học còn nặng chiều chỉ đạo từ trên xuống, xin từ dưới lên, chưa có cơ chế buộc lãnh đạo cấp trên phải nghe cơ sở, cấp dưới ở mức cần thiết, chưa có cơ chế sàng lọc cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ.

Khắc phục cơ chế quản lý nặng chỉ đạo từ trên xuống, xin từ dưới lên