Xác định rõ việc đền bù, giải phóng mặt bằng đóng vai trò quan trọng trong triển khai các dự án, những năm qua, nhiều công trình xây dựng, khu công nghiệp đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, góp phần phục vụ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được, vẫn còn không ít dự án thiếu dân chủ, công khai trong giải phóng mặt bằng, nhất là còn nhiều bất cập trong thực hiện chính sách đền bù, là một trong những nguyên nhân chính gây nên những vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Tại một số thành phố, hầu hết những công trình giao thông dây dưa đến hàng chục năm không xây dựng xong, do không có mặt bằng để thi công. Còn ở nhiều nơi, xảy ra tình trạng người dân cản trở không cho xây dựng, không nhận tiền bồi thường do thắc mắc về giá hoặc chưa bố trí được khu tái định cư hợp lý. Nhiều hộ dân thắc mắc về đơn giá đền bù thấp, việc áp giá các vị trí đất nông nghiệp và áp giá đất giáp ranh còn bất cập. Công tác quản lý đất đai trước đây chưa chặt chẽ, thiếu cơ sở pháp lý cho nên dẫn đến khiếu kiện. Và trong quá trình triển khai dự án, do chưa tính đến quyền lợi và giải quyết thấu đáo các chính sách chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, bố trí khu tái định cư cho các hộ dân, dẫn đến nhiều hộ dân không chấp hành quyết định thu hồi đất, không nhận tiền đền bù. Thậm chí, có nơi người dân còn cố tình gây khó khăn, cản trở công tác giải phóng mặt bằng.

Để công tác giải phóng mặt bằng đạt kết quả, góp phần tích cực bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện các dự án, theo chúng tôi, cần tập trung thực hiện một số biện pháp: Thực hiện tốt chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định của Nhà nước; tập trung giải quyết những thắc mắc, vấn đề phát sinh; thực hiện các dự án đào tạo nghề cho nhân dân ở khu vực bị thu hồi đất. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong việc giải quyết những bức xúc của dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân với việc giải phóng mặt bằng.

NGUYỄN VĂN BÀN (Hà Nội)