(Vietstock) – Trong 9 tháng 2011, CTCP Xuất nhập khẩu Khánh Hội (HOSE: KHA) đạt lợi nhuận trước thuế hơn 23 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm.

BCTC hợp nhất quý 3 cho thấy, doanh thu thuần của công ty tăng vọt 85% so cùng kỳ, đạt 16 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng gần 62% lên 7.8 tỷ đồng.

Các loại chi phí trong kỳ đều tăng so cùng kỳ. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế hợp nhất vẫn tăng gần 27% so cùng kỳ, đạt 5.67 tỷ đồng. EPS ở mức 412 đồng.

Theo giải trình, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 3 đạt 5.76 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ là do trong quý 3 năm nay, doanh thu hợp nhất chủ yếu từ bán căn hộ chung cư Khánh Hội 3 tại công ty mẹ và một phần doanh thu kinh doanh dịch vụ hàng hóa của các công ty con mới hoạt động kinh doanh trong quý 4/2010. Do vậy, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng 85%. Tuy nhiên, tỷ lệ lãi gộp trên doanh thu thuần của quý 3/2011 thấp hơn cùng kỳ 2010 do giá vốn bình quân căn hộ chung cư tăng, vì ngoài các căn hộ đầu tư xây dựng còn có các căn hộ mua kinh doanh.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính quý 3/2011 đạt 2.5 tỷ đồng, giảm 14% so cùng kỳ là do trong năm nay, công ty đang triển khai đầu tư vào các dự án nội bộ và các dự án liên kết khác. Vì vậy, tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng quý 3/2011 giảm so với cùng kỳ năm trước.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Lũy kế 3 quý, doanh thu thuần đạt 71.3 tỷ đồng, tăng 42% so cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 23.11 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ còn 17.2 tỷ đồng, đều giảm 21% so cùng kỳ năm trước. EPS tương ứng 1,236 đồng.

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua, KHA đặt chỉ tiêu 42 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, KHA mới hoàn thành 55% mục tiêu năm 2011.