Đoàn Thanh tra của Cục kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân (Bộ Khoa học và công nghệ) do ông Dương Quốc Hùng - Phó Chánh Thanh tra làm Trưởng đoàn đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi thanh tra về công tác đảm bảo an toàn bức xạ tại dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, đồng thời làm rõ đến những tình tiết liên quan đến những vụ việc đo chụp bức xạ tại dự án.