(NLĐ)- Sáng 3-10, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM đã tổ chức lễ tổng kết hành trình đạp xe xuyên Việt truyền thông về môi trường 2010 với chủ đề “Bảo vệ di sản trong thời kỳ biến đổi khí hậu” diễn ra từ ngày 7-8 đến 11-9.

Theo ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM, 32 tình nguyện viên đã đạp xe hơn 2.000 km qua gần 20 tỉnh, TP suốt chiều dài đất nước. Họ đã có cơ hội tìm hiểu thực trạng của những di sản văn hóa, tìm hiểu về sự đa dạng sinh học ở một số vườn quốc gia... Ngoài ra, các tình nguyện viên còn tổ chức nhiều buổi tiếp xúc cộng đồng nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, trong đó có việc bảo tồn các di sản trong thời kỳ biến đổi khí hậu.