ICTnews - Hệ thống thông tin thị trường lao động (TTLĐ) do Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin TTLĐ vận hành đang trong giai đoạn hoàn thiện, sẽ là đầu mối tập trung các nguồn dữ liệu về cung - cầu lao động, kết nối đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Thông tin thị trường lao động đã được phổ biến qua nhiều hình thức như hội chợ việc làm, sàn giao dịch việc làm… nhưng chưa có tính đồng bộ, cập nhập và chính xác trên phạm vi toàn quốc. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Dữ liệu đầu vào của Hệ thống được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như: thông tin cơ sở về nguồn cung lao động được cấp bởi cán bộ thông tin cấp phường, xã; thông tin cơ sở về nhu cầu và giá cả sức lao động được cấp bởi các doanh nghiệp, người sử dụng lao động; thông tin cơ sở về thực trạng, nhu cầu đào tạo nghề và giới thiệu việc làm được cấp bởi các trường, trung tâm, cơ sở đào tạo… Tất cả dữ liệu sẽ được tổng hợp, lưu trữ, xử lý tại Trung tâm tích hợp dữ liệu TTLĐ thuộc Trung tâm Quốc gia dự báo và thông tin TTLĐ, hình thành nên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTLĐ. Trên thực tế, cả nước đã có 147 trung tâm giới thiệu việc làm, 102 trường cao đẳng nghề, 265 trường trung cấp nghề, 864 trung tâm dạy nghề, trên 100 cơ sở khác có dạy nghề, và thông tin TTLĐ ngày càng được phổ biến rộng rãi qua nhiều hình thức phong phú như sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm, tháng việc làm, điểm hẹn việc làm... Tuy nhiên, xét về tổng thể, đến giờ Việt Nam chưa có một hệ thống thông tin TTLĐ được kết nối đồng bộ để có thể bao quát được cung – cầu lao động, đặc biệt là cầu lao động. Theo TS. Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, thông tin TTLĐ chưa mang tính hệ thống, vẫn bị chia cắt giữa các tỉnh, vùng, đơn vị. Đã có hiện trạng cùng một số liệu được nhiều đơn vị công bố với các thông số khác nhau, gây khó khăn cho người sử dụng. Cơ sở dữ liệu về TTLĐ vừa thiếu, vừa không được cập nhật thường xuyên do hầu hết các cuộc điều tra chỉ được tiến hành 1 lần/năm, hầu hết các cuộc điều tra là điều tra mẫu, phạm vi, quy mô mẫu chưa có tác dụng nhiều đối với công tác dự báo tầm quốc gia, chưa kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về cung - cầu lao động cho các nhà tuyển dụng lao động và người lao động cũng như các cơ sở đào tạo để có định hướng đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường. Những bất cập nêu trên sẽ được khắc phục khi Hệ thống thông tin TTLĐ được hoàn thiện và phát huy tác dụng trong thời gian tới.