(NLĐ) - Ngày 2-11, tại TPHCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức. Báo cáo chương trình phát triển đoàn viên trong nửa nhiệm kỳ (2008-2013), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng cho biết đến nay, cả nước đã thành lập thêm 20.979 công đoàn (CĐ) cơ sở, kết nạp 2.162.788 đoàn viên.

So với Nghị quyết Đại hội X, kết quả trên đạt 144,2% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Đáng lưu ý là khu vực ngoài Nhà nước đã kết nạp hơn 1.601.128 đoàn viên, chiếm 74% tổng số đoàn viên được kết nạp. Có 49/82 đơn vị đã hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu được giao trong cả nhiệm kỳ, điển hình là LĐLĐ TPHCM đã phát triển được gần 400.000 đoàn viên (đạt 99,99% kế hoạch).

Theo đánh giá của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hạn chế của chương trình là nhiều nơi chưa coi trọng việc lựa chọn và bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tại CĐ cấp trên cơ sở để phát triển đoàn viên; chất lượng hoạt động ở một bộ phận CĐ cơ sở còn yếu. Để thực hiện có hiệu quả hơn chương trình, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng đề nghị LĐLĐ các tỉnh, thành, CĐ ngành Trung ương tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ CĐ làm công tác phát triển đoàn viên; hướng dẫn hoạt động CĐ cơ sở và cán bộ CĐ cơ sở nhằm cụ thể hóa nội dung, phương thức hoạt động của CĐ cơ sở; bảo vệ hiệu quả quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, thu hút đoàn viên tham gia sinh hoạt CĐ.

Đối với những địa phương có nhiều khu công nghiệp tập trung, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cần bồi dưỡng và bố trí cán bộ CĐ cấp trên cơ sở có đủ khả năng hướng dẫn nghiệp vụ cho ban chấp hành CĐ cơ sở về kỹ năng thương lượng tập thể, hòa giải lao động và tham gia giải quyết tranh chấp lao động; tăng cường các giải pháp thu kinh phí, đoàn phí CĐ khu vực ngoài Nhà nước.