Đó là tên Hội thảo quốc tế do Viện Ứng dụng Công nghệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Công ty Actimar (Pháp) tổ chức ngày 1.11.2011 tại Hà Nội.

Đó là tên Hội thảo quốc tế do Viện Ứng dụng Công nghệ (Bộ KH&CN) phối hợp với Công ty Actimar (Pháp) tổ chức ngày 1.11.2011 tại Hà Nội.

Việt Nam có bờ biển dài trên 3.200 km, với nhu cầu ngày càng gia tăng về đảm bảo thông tin phục vụ quản lý và khai thác tài nguyên - môi trường biển, việc xây dựng và phát triển một hệ thống dự báo và giám sát môi trường biển là rất cấp thiết. Để phục vụ việc quản lý tổng hợp ven biển, cần có sự kết hợp giữa hệ thống quan trắc, phân tích và quản lý thông tin với hệ thống các mô hình mô phỏng, dự báo và đồng hóa số liệu. Hệ thống sản phẩm của Actimar dựa trên các số liệu đầu vào như: Dữ liệu khí tượng toàn cầu, các nguyên lý về động lực học, các hiểu biết về các thông số thống kê tại địa phương (độ sâu của biển, diễn biến của thủy triều...), các số liệu do hệ WERA HF rada đưa về... Hệ thống này sau đó sẽ xử lý số liệu, mô phỏng kết hợp sự xác nhận và đồng hóa với quan sát dùng rada HF để đưa ra các thông số mô hình được cập nhật theo thời gian trước và sau thời điểm hiện tại cho dòng hải lưu, sóng và gió.

Tại Hội thảo, các chuyên gia Việt Nam cũng trình bày các vấn đề: Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong giám sát môi trường; hiện trạng và nhu cầu nâng cấp mạng lưới rada thời tiết trong ngành khí tượng thủy văn; triển khai xây dựng hệ thống giám sát và dự báo môi trường biển ven bờ Việt Nam...

Tin và ảnh: Phong Vũ