Trung tâm Giải đáp thông tin 108 Hà Nội mới mở thêm kênh tư vấn dành riêng cho trẻ em trên Tổng đài 1088/phím 1/nhánh 11. Khi cần tâm sự, chia sẻ, giải tỏa bức xúc, các em có thể gọi đến đây để được nói chuyện, tư vấn và chọn hướng giải quyết.