Một hiệp sĩ và quân đội của ông ta mệt mỏi kéo về lâu đài sau cả ngày chiến đấu.