ND - Kế hoạch giảm lượng khí thải của ông Bush cho phép Mỹ tiếp tục gia tăng khí thải cho tới năm 2025, bị chỉ trích là sự thụt lùi so với các mục tiêu "khiêm tốn" trước đây.