Sau khi nữ chủ nhân của ngôi nhà từ chối gói heroin, thủ phạm 18 tuổi hôm sau quay lại và đánh cắp Wii thêm một lần nữa.