(NDH) CTCP Kinh Đô (mã KDC- HOSE) sẽ trả cổ tức đợt 2/2013 tỷ lệ 10% vào ngày 30/7.

Theo thông báo, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/07/2014 và ngày đăng ký cuối cùng là 21/07/2014.

Thời gian thực hiện là 30/07/2014.

Với đợt chi trả này, KDC sẽ hoàn thành mục tiêu trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 20%. Được biết, tổng lượng tiền mặt KDC phải bỏ ra cho 2 đợt này là 378 tỷ đồng.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu KDC đóng cửa dao động trong biên độ 57.500 – 62.000 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 110.384 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 6,7 tỷ đồng/phiên.

Học Khiêm - NDH