Năm 2013, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế xác định là "Năm xây dựng hạ tầng và xúc tiến đầu tư" để đẩy nhanh tiến độ lấp đầy các khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Phú Bài, Thừa Thiên-Huế đạt tỷ lệ lấp đầy 94%. (Nguồn: baodientu.chinhphu)

Do đó, tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp đạt 2.900 tỷ đồng; vốn thực hiện đạt gần 2.890 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 23%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15,4%; nộp ngân sách Nhà nước tăng 10% và thu hút thêm khoảng 3.000 lao động, tăng 21,9% so với năm 2012.
Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thu hút 78 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp; trong đó có 42 dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Riêng năm 2012, với chủ đề là năm "Xúc tiến đầu tư," hoạt động của các khu công nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực, thu hút đầu tư đạt trên 7.200 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2011; vốn thực hiện tăng 167% so với năm 2011.
Đặc biệt, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ở Thừa Thiên-Huế tiếp tục được duy trì và ngày càng mở rộng, giá trị sản xuất công nghiệp trong năm 2012 đạt 3.247,31 tỷ đồng, chiếm 39,2% so với giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu đạt 294,59 triệu USD, chiếm 64% so với tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.
Các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp nộp ngân sách Nhà nước trên 860 tỷ đồng, tăng hơn 33% so với năm 2011. Các cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp đã thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 14.110 lao động.
Việc đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp ngày càng hoàn chỉnh; môi trường, nhất là công tác quản lý nước đối với hoạt động khu công nghiệp đã có nhiều chuyển biến quan trọng nên thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư đến với Thừa Thiên-Huế.
Hạn chế trong các khu công nghiệp ở Thừa Thiên-Huế cần được khắc phục là hệ thống kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào các khu công nghiệp Quảng Vinh, Phú Đa, La Sơn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; đặc biệt là hệ thống đường giao thông, điện nước. Một số dự án sản xuất và kinh doanh hạ tầng triển khai chậm tiến độ so với cam kết. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ hầng trong khu công nghiệp còn chậm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp.
Đánh giá kết quả thực hiện thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn, ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết trong thời gian tới, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung giải quyết dứt điểm các dự án treo, không đủ năng lực thực hiện trong khu công nghiệp, kết hợp đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp.
Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và nâng cao năng lực toàn diện của đội ngũ cán bộ. Ngoài ra, tỉnh còn tập trung phát triển hạ tầng các khu công nghiệp đồng bộ và đảm bảo các yếu tố môi trường, an ninh trật tự và các hạ tầng xã hội, trong đó xây dựng khu công nghiệp Phú Bài là mô hình kiểu mẫu
Đồng thời, tỉnh cũng chú trọng công tác nâng cao năng lực thực hiện pháp luật của đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp; tăng cường mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, giữa Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương có khu công nghiệp để kịp thời phối hợp tháo gỡ khó khăn, xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình hoạt động./.

Quốc Việt (TTXVN)