Việc điều chỉnh dự án đầu tư KCN Becamex - Bình Phước đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương.

Dự án KCN Becamex - Bình Phước do Công ty CP phát triển hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước là chủ đầu tư.

Năm 2008 UBDN tỉnh Bình Phước đã phê duyệt quy hoạch KCN Becamex – Bình Phước với 1.993 ha. Tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng KCN là 2.932 tỷ đồng.

KCN Becamex-Binh Phuoc duoc chap thuan chu truong dieu chinh - Anh 1

Phối cảnh dự án (Ảnh nguồn Internet)

Mới đây Thủ tướng Chính Phủ đã đồng ý về chủ trương cho việc thay đổi, điều chỉnh dự án.

Xã Minh Thành, Thành Tâm và thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước sẽ là nơi được đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN. Quy mô dự án tại khu vực này là 2.448 ha với vốn đầu tư lên tới 3.753 tỷ đồng.

Sẽ có 4 giai đoạn để thực hiện, 3 giai đoạn đầu, mỗi giai đoạn sẽ thực hiện 30% tổng diện tích đất công nghiệp, đất kho tàng, bến bãi, đất khu hành chính dịch vụ (563 ha).

Đến giai đoạn cuối sẽ thực hiện nốt 10% tổng diện tích đất công nghiệp, đất kho tàng, bến bãi, đất khu hành chính dịch vụ (187 ha).

UBND tỉnh Bình Phước được Thủ tướng giao cho việc chỉ đạo chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án, tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đông thời thực hiện việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Đối với chủ đầu tư, yêu cầu triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động trong Khu công nghiệp. Trong đó có vấn đề nhà ở cho người lao động.

Thanh Thắng