(Vitinfo) - Siêu mẫu Kate Moss đã có được một vị trí trong “Who’s Who” - cuốn tự điển xã hội năm 2007, nhờ tình yêu cuộc sống và các kỹ năng trong đời sống chính trị của cô.