Karnak là quần thể kiến trúc đền lớn nhất Ai Cập nằm gần Luxor Temple, với nhiều cột đá, tượng khắc đá và tháp nhọn vuông. Ngôi đền này chủ yếu...