Tại Hà Nội, ngày 19/2/2008, công ty Juniper Networks Vietnam đã công bố bộ chuyển mạch Switch Ethernet mới EX-series.