Công ty Mỹ Johnson & Johnson (J&J) cho biết Alex Gorsky, Phó Chủ tịch điều hành các dịch vụ y tế và chẩn đoán của J&J, sẽ là người đảm nhận vị trí CEO thay cho William Weldon sau cuộc họp cổ đông vào tháng 4.2012. Weldon là CEO của J&J từ năm 2002; những năm gần đây, ông đã đối mặt với hàng loạt vụ thu hồi sản phẩm và kiện tụng, làm tổn hại tiếng tăm của Công ty.

Công ty Mỹ Johnson & Johnson (J&J) cho biết Alex Gorsky, Phó Chủ tịch điều hành các dịch vụ y tế và chẩn đoán của J&J, sẽ là người đảm nhận vị trí CEO thay cho William Weldon sau cuộc họp cổ đông vào tháng 4.2012. Weldon là CEO của J&J từ năm 2002; những năm gần đây, ông đã đối mặt với hàng loạt vụ thu hồi sản phẩm và kiện tụng, làm tổn hại tiếng tăm của Công ty.

(Theo FT)