TTO - Nữ văn sĩ JK Rowling đã viết một câu chuyện ngắn 800 chữ miêu tả tóm tắt về cậu bé phù thủy Harry Potter cùng với những tiết lộ mới về những gì xảy ra với cậu bé trước khi cậu gia nhập trường phù thủy Hogwarts.