Jewelry tiếp tục thống lĩnh bảng xếp hạng Music Bank của KBS khi tuần này bài hát “One more time” tiếp tục dẫn đầu (sau 5 tuần giành vị trí thứ nhất liên tiếp). Nhóm nhạc ngày càng nổi như cồn, đánh dấu cho một sự trở lại thành công không còn phải bàn cãi.