(vitinfo) - Jessica Alba đã tiết lộ rằng, việc trở thành một trong những người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới đối với cô không có nghĩa là đã đạt được tất cả.