(HHT_online) Jessica Alba đang trong những ngày chờ đợi hạnh phúc nhất đón bé yêu sắp ra đời. Mới đây nhất, Alba chính là nhân vật trang bìa của tạp chí FHM ấn bản tại Australia ra tháng 6-2008