Ngôi sao phim The Kingdom - Jennifer Garner - cho biết cô rất hạnh phúc khi chia sẻ bớt công việc để làm tròn thiên chức làm mẹ. "Công việc càng tốt hơn nếu tôi làm tròn bổn phận của một bà mẹ" - cô thổ lộ với Tạp chí Marie Claire.