- Cha của nàng công chúa nhạc Pop đang độ thoái trào đã bày tỏ ý muốn mong con gái mình quay lại với chồng cũ! Ông hi vọng "gương vỡ lại lành", con gái ông sẽ thoát khỏi những rắc rối triền miên hiện tại!