Một nấm cục trắng (white truffe) nặng 750g đã được bán với giá 143.000 euro (khoảng 3,34 tỷ đồng) trong một cuộc bán đấu giá vừa tổ chức tại Alba, một vùng thuộc miền Trung Italia, trong khuôn khổ của Festival quốc tế lần thứ 77 về nấm cục trắng.