VIT - Hôm 22/02, cựu Thủ tướng theo đường lối diều hâu Benjamin Netanyahu đã không thể thuyết phục đối thủ theo đường lối ôn hòa – bà Tzipi Livni – tham gia liên minh cầm quyền bởi vì giữa họ có những bất đồng về tiến trình hòa bình Trung Đông.