Người phát ngôn của Cơ quan nguyên tử Iran, Mohsen Delaviz cho biết, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này sẽ bắt đầu giai đoạn hoạt động sơ bộ vào ngày 25-2.