VIT- Iran cho biết này cho rằng Israel không thể nào thực hiện một cuộc tấn công quân sự nhằm vào các thiết bị nguyên tử.