(LĐ) - Ngày 5.1.2008, NH Công thương VN (Vietinbank) đã chính thức công bố lộ trình phát hành CP lần đầu ra công chúng (IPO) của NH này. Theo ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT Vietinbank, phương án IPO của Vietinbank sẽ được NH trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng này. Dự kiến việc IPO sẽ được triển khai trong tháng 3.2008.