Tờ "Thời báo kinh tế" của Anh đưa tin việc lần đầu tiên phát hành cổ phiếu ra công chúng trong tháng 12 Vietcombank sẽ khởi động một làn sóng mới các hoạt động cổ phần hóa trên quy mô lớn tại Việt Nam.