Chiếc iPhone 7 đặc biệt được thử nghiệm ở Nga có khả năng chịu đạn ở cự ly 4 mét.

Khải Trần