Trong bối cảnh lợi nhuận tiềm năng của lĩnh vực năng lượng Mặt Trời đang hấp dẫn các đại gia, Intel và IBM cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội.