Không phải Molniya mà BPS-500 mới là chiếc tàu tên lửa đầu tiên do Việt Nam chế tạo theo thiết kế từ phía Nga cung cấp.

Mời độc giả xem Infographic:

Infographic: Tau ten lua dau tien Viet Nam che tao - Anh 1

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà sau cùng dự án BPS-500 đã không được tiếp tục, chỉ duy nhất một chiếc HQ-381 được đưa vào hoạt động.

Việt Hùng