Hàng loạt biển báo và quy định mới sẽ được đưa vào sử dụng theo Thông tư số 06/2016 của Bộ Giao Thông Vận Tải, từ ngày 1/11. "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ" mới sẽ được áp dụng, thay thế cho Quy chuẩn cũ năm 2012.