Ngày 28/5, Bộ trưởng Năng lượng và Khoáng sản Inđônêxia Purnomo Yusgiantoro cho biết Inđônêxia sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vì nước này đã trở thành nước nhập khẩu dầu.