CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) giải trình thông tin về kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc công ty có liên quan đến vụ kinh doanh thuốc có chất gây nghiện.

Tài liệu đính kèm:
20130417-IMP--giai-trinh-thong-tin-ve-ket-luan-cua-TTCP.pdf

HOSE