(ATPvietnam.com) - Ủy viên BKS công ty ILC đã bán xong 25.000 CP loại 1 của công ty.