bà Nguyễn Thị Minh Liên, vợ ông Đỗ Quang Ngôn - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) đăng ký bán hết 6,000 cp từ 18/03-18/03/2014 nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Tài liệu đính kèm:
20140213---IJC---TB-GDCP-CDLQ-NGUYENTHIMINHLIEN.pdf

HOSE