Là doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty IDICO - Bộ Xây dựng, Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (UDICO) chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ tháng 3-2005 với tên gọi Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) với vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51%.