Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Việt Nam vừa công bố quyết định đầu tư vào 2 công ty công nghệ...