Công ty TNHH MTV Đầu tư Thanh Long đã mua thêm 1,000 cp, thành công trong việc nâng sở hữu lên 1 triệu cp tương đương 5% vốn cổ phần tại CTCP Xây dựng Sông Hồng (HNX: ICG). Như vậy, Đầu tư Thanh Long chính thức là cổ đông lớn tại ICG kể từ ngày 21/12/2015.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV đầu tư Thanh Long
- Mã chứng khoán: ICG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 999,000 CP (tỷ lệ 5%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,000,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 21/12/2015./.