QĐND - Roi-tơ đưa tin, ngày 23-3, các đại sứ quán của I-xra-en trên toàn thế giới đã buộc phải đóng cửa sau khi các nhân viên ngoại giao nước này tổ chức tổng đình công, nhằm phản đối việc Bộ Tài chính I-xra-en không đáp ứng các yêu cầu về lương bổng và điều kiện làm việc. Khoảng 1.200 nhân viên ngoại giao đã tham gia vào cuộc đình công và yêu cầu phải được tăng mức lương hằng tháng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1948, toàn bộ hơn 100 phái bộ ngoại giao của I-xra-en ở nước ngoài và trụ sở Bộ Ngoại giao ở Giê-ru-xa-lem (Jerusalem) bị đóng cửa, khiến hoạt động ngoại giao hoàn toàn tê liệt. Theo kế hoạch, việc đóng cửa sẽ được tiến hành vô thời hạn để phản đối các điều kiện làm việc của nhân viên ngoại giao I-xra-en. Theo lời một quan chức ngoại giao của I-xra-en, cho đến lúc này, Bộ Ngoại giao I-xra-en “không tồn tại”.

VŨ NGÂN